2017
2016
2015
2014
2013
2012
 • Eylül 2013

  Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımı

  05.09.2013

   

   

   

   

   

   

  Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'den 65.000.000 TL'na çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen "Payların Halka Arzında Kullanılacak olan TASLAK İzahname" ekte sunulmaktadır. Bu İzahname TASLAK İZAHNAME olup,Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I No:40 Tebliği'nin 17'nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmekte olduğu, izahname'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını ayrıca kamunun bilgisine sunarız.

  Taslak İzahname

   

  Fonların kullanım yeri hakkındaki rapor da işbu taslak izahname ekinde yer almakta olup, ayrıca ekte sunulmaktadır.

  Sermaye Artırımında Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu

  Tüm Duyurular