2017
2016
2015
2014
2013
2012
 • Eylül 2013

  Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş Sermaye Artırımı

  05.09.2013

   

   

   

   

   

   

   

  Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 127.396.394 Türk Lirası'ndan, 178.354.952 Türk Lirası'na çıkarılması nedeniyle artırılacak 50.958.558 Türk Lirası nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname ekte yer almaktadır.  

  Taslak İzahname

   

  Şirket’in 11 Haziran 2013 tarih ve 2013/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen sermaye artırımından sağlanacak fonların kullanım yeri hakkındaki rapor da işbu taslak izahname ekinde yer almakta olup, ayrıca ekte sunulmaktadır.

  Sermaye Artırımında Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu

  Tüm Duyurular