2017
2016
2015
2014
2013
2012
 • Eylül 2013

  Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımı

  23.09.2013


   

   

   

   

   

   

  “Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 127.396.394 Türk Lirası'ndan, 178.354.952 Türk Lirası'na çıkarılması nedeniyle artırılacak 50.958.558 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 20.09.2013 tarih ve 2783/9681 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hissedarlarının ellerindeki payların %40'ı oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 25/09/2013 ile 09/10/2013 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

  Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr), www.milpa.com.tr ve www.garantiyatirim.com.tr adresli internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Satılamayan payları Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.”

   

  Milpa Onaylanmış İzahnamesi

  Milpa Onaylanmış İzahnamesi devamı

   

   

   

   

  Tüm Duyurular