2017
2016
2015
2014
2013
2012
 • Ekim 2013

  Yapı Kredi Sigorta Çağrı Bilgi Formu

  11.10.2013

   

   

   

   

   

   

  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak aracılık hizmeti verdiğimiz Yapı Kredi Sigorta A.Ş. paylarının zorunlu çağrı yoluyla Allianz SE tarafından devralınması işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2013 tarih ve 34/1113 sayılı toplantısında onaylanan Çağrı Bilgi Formu ekte verilmektedir. Ayrıca Çağrı Bilgi Formu 14/10/2013 tarihli Hürriyet  ve Sabah gazeteleri ile www.kap.gov.tr ve www.garantiyatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Çağrı 14/10/2013 tarihinde başlayacak ve 20 işgünü sürecektir. 

   

  Çağrı Bilgi Formu'nun 5. Maddesi (a) bendinde açıklandığı üzere; çağrı fiyatı, Allianz SE'nin Hisse Satış Anlaşması gereğince 1 TL nominal değerli Yapı Kredi Sigorta A.Ş. payı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş.’ye ödediği kesin hisse satış bedeli olan 18,69 TL’ye göre hesaplanmıştır. Zorunlu çağrının çağırının doğduğu günden itibaren kırkbeş işgünü içerisinde başlamamasından dolayı; 18.09.2013 tarihinden sonraki her gün için açıklanan haftalık TRLIBOR oranlarının %30 fazlası dikkate alınarak hesaplanacak faizin 18,69 TL’ye eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat üzerinden çağrıda bulunulacaktır. Nihai çağrı fiyatı, çağrının başlayacağı gün veya öncesinde KAP'ta, www.yksigorta.com ve www.garantiyatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

   

  Yapı Kredi Sigorta Çağrı Bilgi Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

  Tüm Duyurular