2017
2016
2015
2014
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Mart
Şubat
Ocak
2013
2012
2011
2010
2009
 • 2014 Mart Haberleri

  Akfen Holding A.Ş. Tahvil Halka Arzı Hk.

  20.03.2014

   

   

   

   

   

  Borçlanma aracı ihracına aracılık ettiğimiz Akfen Holding A.Ş.'nin, 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil halka arzı çerçevesinde, 10 Şubat 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) yapılmış olan başvuru, Kurul'un 14 Mart 2014 tarihli toplantısında onaylanmış olup 2014/8 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Kurul tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Bilgi Notu ve Özet ekte dikkatinize sunulmaktadır.

  İhraççı Bilgi Dokümanı

  Özet

  Sermaye Piyasası Aracı Notu

  Akfen Holding A.Ş. Tahvil Halka Arzı taslağına erişmek için tıklayınız.

  Tüm Haberler