Pusula’da Bugün: Can Sıkıntısı

Tufan CÖMERT

Araştırma Direktörü

tcomert@garanti.com.tr