Armada Bilgisayar Pay Alım Teklifi Bilgi ve Talep Formu
Armada Bilgisayar Pay Alım Teklifi Bilgi ve Talep Formu

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak aracılık hizmeti verdiğimiz Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Aptec Holdings Limited tarafından devralınmasına ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.01.2015 tarihli ve 29833736-110.05.01-194 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Zorunlu pay alım teklifi 20 iş günü boyunca sürecek, 29 Ocak 2015’te başlayıp, 25 Şubat 2015 günü sona erecektir.

Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli B grubu paylar için 4,1337 TL'dir. Bu bedel Pay alım teklifi kapsamında 1 TL nominal değerli B grubu pay başına teklif edilen 1,75 ABD Doları'nın pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (2,2201) ile pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü, 28 Ocak 2015 tarihli, T.C. Merkez Bankasınca açıklanacak döviz alış kurundan (2,3621) yüksek olanı 2,3621 kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilmesi sonucunda belirlenmiştir. Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. 

 

Armada Bilgisayar Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

Armada Bilgisayar Pay Alım Teklifi Talep Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

Last Announcements

20.02.2018, 08:45

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 20.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek bo...

16.02.2018, 09:07

Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borç...

05.02.2018, 15:33

"Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (II-5.2) “Halka Arz Yoluyla Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası İhraçlarına İlişkin Satış Süreleri” başlıklı 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası hükmü çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi halka arzına ilişkin fiyat aralığı 19,00.- TL ila 20,00.-TL olarak revize edil...