Pusula’da Bugün: Göz Açıp Kapayıncaya Dek

Tufan CÖMERT

Araştırma Direktörü

tcomert@garanti.com.tr