Sermaye Artırım / Azaltım İşlemlerine İlişkin Açıklama Yazısı ve Risk Bildirim Formu
Sermaye Artırım / Azaltım İşlemlerine İlişkin Açıklama Yazısı ve Risk Bildirim Formu

Sayın Müşterimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 18. ve 19. Maddeleri kapsamında,

-       Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla yapılan sermaye artırımlarında,

-       Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içinde yapılacak sermaye artırımlarında,

Sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın alacak müşterilerimizden, içeriği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nce belirlenen ve  internet sitemizde örneklerini bulabileceğiniz risk bildirim formlarının, her bir sermaye artırımı işlemine katılım öncesinde, müşterilerimizden temini zorunlu hale gelmiştir.               

Bu çerçevede, Bankamız ile imzalamış olduğunuz Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlem Çerçeve Sözleşmesi’nin “Menkul Kıymetlerden Doğan Hakların Kullanılması” başlıklı maddesinde belirtildiği şekilde, gerek Acente sıfatıyla Bankamız gerekse Aracı Kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin adınıza rüçhan hakkı kullandırımı yapabilmesi için, yukarıda sayılan sermaye artırım işlemlerinde, her bir sermaye artırımda ayrı ayrı olmak üzere, söz konusu risk bildirim formlarının tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde, anılan madde hükmü kapsamında herhangi bir rüçhan hakkı kullandırımı yapılamayacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

 

Risk Bildirim Formları'na aşağıda ulaşabilirsiniz.

Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Genelge No:14

Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Genelge No:15

Last Announcements

22.06.2017, 10:48

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 20.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek bo...

21.06.2017, 10:39

Doğuş Holding A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 500.000.000 TL ihraç tavanı içinde borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 26.05.2017 tarih ve 22/751 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

14.06.2017, 16:37

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 20.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek bo...