Sermaye Artırım / Azaltım İşlemlerine İlişkin Açıklama Yazısı ve Risk Bildirim Formu
Sermaye Artırım / Azaltım İşlemlerine İlişkin Açıklama Yazısı ve Risk Bildirim Formu

Sayın Müşterimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 18. ve 19. Maddeleri kapsamında,

-       Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla yapılan sermaye artırımlarında,

-       Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içinde yapılacak sermaye artırımlarında,

Sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın alacak müşterilerimizden, içeriği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nce belirlenen ve  internet sitemizde örneklerini bulabileceğiniz risk bildirim formlarının, her bir sermaye artırımı işlemine katılım öncesinde, müşterilerimizden temini zorunlu hale gelmiştir.               

Bu çerçevede, Bankamız ile imzalamış olduğunuz Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlem Çerçeve Sözleşmesi’nin “Menkul Kıymetlerden Doğan Hakların Kullanılması” başlıklı maddesinde belirtildiği şekilde, gerek Acente sıfatıyla Bankamız gerekse Aracı Kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin adınıza rüçhan hakkı kullandırımı yapabilmesi için, yukarıda sayılan sermaye artırım işlemlerinde, her bir sermaye artırımda ayrı ayrı olmak üzere, söz konusu risk bildirim formlarının tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde, anılan madde hükmü kapsamında herhangi bir rüçhan hakkı kullandırımı yapılamayacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

 

Risk Bildirim Formları'na aşağıda ulaşabilirsiniz.

Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Genelge No:14

Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Genelge No:15

Last Announcements

13.09.2017, 17:05

Sermaye azaltımı ve artırımına aracılık ettiğimiz Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.’nin kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.549.958,96 Türk Lirası olup, 26 Eylül 2017 - 27 Eylül 2017 tarihleri arasında 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Pazarında halka arz edilecekti...

13.09.2017, 16:29

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 13.07.2017 tarihli kararı uyarınca; Şirketin 170.000.000,00 (yüzyetmişmilyon) Türk Lirası olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, Şirketin 112.233.652,00 (yüzonikimilyonikiyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tama...