Sermaye Artırım / Azaltım İşlemlerine İlişkin Açıklama Yazısı ve Risk Bildirim Formu
Sermaye Artırım / Azaltım İşlemlerine İlişkin Açıklama Yazısı ve Risk Bildirim Formu

Sayın Müşterimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 18. ve 19. Maddeleri kapsamında,

-       Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla yapılan sermaye artırımlarında,

-       Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içinde yapılacak sermaye artırımlarında,

Sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın alacak müşterilerimizden, içeriği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nce belirlenen ve  internet sitemizde örneklerini bulabileceğiniz risk bildirim formlarının, her bir sermaye artırımı işlemine katılım öncesinde, müşterilerimizden temini zorunlu hale gelmiştir.               

Bu çerçevede, Bankamız ile imzalamış olduğunuz Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlem Çerçeve Sözleşmesi’nin “Menkul Kıymetlerden Doğan Hakların Kullanılması” başlıklı maddesinde belirtildiği şekilde, gerek Acente sıfatıyla Bankamız gerekse Aracı Kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin adınıza rüçhan hakkı kullandırımı yapabilmesi için, yukarıda sayılan sermaye artırım işlemlerinde, her bir sermaye artırımda ayrı ayrı olmak üzere, söz konusu risk bildirim formlarının tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde, anılan madde hükmü kapsamında herhangi bir rüçhan hakkı kullandırımı yapılamayacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

 

Risk Bildirim Formları'na aşağıda ulaşabilirsiniz.

Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Genelge No:14

Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Genelge No:15

Last Announcements

29.03.2018, 10:36

Kapital Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhra...

20.03.2018, 13:29

Garanti Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.03....

20.03.2018, 09:10

Access to the information on the following pages may be restricted by law in certain jurisdictions. The electronic version of the Draft Turkish Prospectus (taslak izahname) you are seeking to access is submitted to the approval of the Republic of Turkey Prime Ministry Capital Markets Board of Turkey (the “Capital Markets ...