Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum Olarak Yetkilendirilmesi Hk.
Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum Olarak Yetkilendirilmesi Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile; “Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri” uyarınca şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek “geniş yetkili aracı kurum” olarak aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet  ve faaliyetlerinde bulunmasına  izin verilmiştir.


Duyuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

Saygılarımızla

Last Announcements

20.02.2018, 08:45

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 20.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek bo...

16.02.2018, 09:07

Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borç...

05.02.2018, 15:33

"Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (II-5.2) “Halka Arz Yoluyla Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası İhraçlarına İlişkin Satış Süreleri” başlıklı 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası hükmü çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi halka arzına ilişkin fiyat aralığı 19,00.- TL ila 20,00.-TL olarak revize edil...