Aşağıda yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin 28. Maddesi hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. İlgili metinlerin dışında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (Şirket) hizmet verdiği internet sitelerindeki ilgili sayfalara linkler vasıtasıyla yönlendirmeler de yer almaktadır. 

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 15.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.