Aşağıda yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin 28. Maddesi hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. İlgili metinlerin dışında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (Şirket) hizmet verdiği internet sitelerindeki ilgili sayfalara linkler vasıtasıyla yönlendirmeler de yer almaktadır. 

Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, Olağanüstü Durum Planı detaylı dokümanı Şirket tarafından müşteriye iletilebilecektir.

İş Sürekliliği Yönetimi Planı

Detaylı bilgi için tıklayınız.