Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum Olarak Yetkilendirilmesi Hk.
Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum Olarak Yetkilendirilmesi Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2015 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile; “Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri” uyarınca şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek “geniş yetkili aracı kurum” olarak aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet  ve faaliyetlerinde bulunmasına  izin verilmiştir.


Duyuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

Saygılarımızla

Son Duyurular

29.03.2018, 10:36

Kapital Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhra...

20.03.2018, 13:29

Garanti Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.03....

20.03.2018, 09:10

Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir. Erişmeye çalıştığınız Taslak İzahname'nin elektronik versiyonu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Sermaye Piyasası Kurulu") onayına sunulmuştur ve Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. ("Penta") t...