Saat Ülke Önem Olaylar Açıklanan Beklenti Önceki
{{day.date}}
{{datum.time}} {{datum.country}} {{datum.indicator}} {{datum.actual}} {{datum.consensus}} {{datum.previous}}
{{ecCtl}}